Ile kosztuje miejsce na cmentarzu? 

Wydatki związane z pochówkiem to nie tylko koszty związane z kupnem trumny oraz nagrobka. Pamiętać trzeba także o opłacie za korzystanie z konkretnego miejsca na cmentarzu. To, ile kosztuje miejsce na cmentarzu 2023, zależy głównie od miejscowości. Wpływ ma też wielkość powierzchni, dlatego cena może być inna w zależności, czy postawiono na nagrobek pojedynczy czy kilkumiejscowy. Wbrew pozorom wspomniana opłata nie jest jednorazowym wydatkiem. W artykule przedstawimy więc szczegółowe informacje na temat tego, ile kosztuje miejsce na cmentarzu oraz przez jaki czas miejsce to jest zarezerwowane. 

Artykuł porusza następujące zagadnienia: 

  1. Nagrobki pojedyncze i grobowce – czy rodzaj pomnika ma wpływ na opłatę? 
  1. Jak wykupić miejsce na cmentarzu? 
  1. Co ile lat opłaca się miejsce na cmentarzu
  1. Ile kosztuje prolongata na 20 lat
  1. Ceny miejsca na cmentarzu – co, gdy po 20 latach nie wniesie się opłaty? 

Nagrobki pojedyncze i grobowce – czy rodzaj pomnika ma wpływ na opłatę? 

Ceny miejsca na cmentarzu zależą od różnych czynników. Kluczową rolę odgrywa lokalizacja i rodzaj cmentarza (parafialny czy komunalny). Zazwyczaj mniejsze koszty są w niewielkich miejscowościach, a opłata wnoszona jest przed pogrzebem. Wiele osób rezerwuje jednak przestrzeń jeszcze za życia. Wówczas stosowane są opłaty roczne (wynoszące, w zależności od rodzaju cmentarza, od kilkudziesięciu do około 200 zł) lub pojedyncza opłata, która jest większa niż w przypadku wykupienia miejsca po śmierci. Nie we wszystkich cmentarzach istnieje natomiast taka możliwość. 

Jeśli chodzi o rodzaj pomnika, to pośrednio także wpływa on na to, ile kosztuje miejsce na cmentarzu. Nagrobek pojedynczy czy dziecięcy zajmuje bowiem mniej miejsca niż nagrobek kilkuosobowy (np. grobowiec rodzinny), zatem będzie wiązał się z nieco mniejszym kosztem. 

ile kosztuje miejsce na cmentarzu

Jak wykupić miejsce na cmentarzu? 

W celu wykupienia miejsca na cmentarzu trzeba skontaktować się z zarządcą danego cmentarza. Może to być więc pobliska parafia, związek wyznaniowy lub nawet gmina. Wówczas można poznać dokładną cenę, opłacić koszty i podpisać niezbędną umowę. 

Co ile lat opłaca się miejsce na cmentarzu

Kwestię tego, co ile lat opłaca się miejsce na cmentarzu reguluje Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 roku. Zgodnie z jej treścią wpłacona przy pochówku kwota obowiązuje na okres 20 lat. Jest to tak zwana prolongata, która zapewnia całkowitą nienaruszalność grobu. W tym czasie nie trzeba ponosić żadnych dodatkowych kosztów związanych z rezerwacją miejsca na cmentarzu. 

Ile kosztuje prolongata na 20 lat

W przypadku cmentarzy komunalnych o cenach decydują władze gmin. Cmentarze parafialne podlegają regulaminom danej parafii. W mniejszych miejscowościach ceny miejsca na cmentarzu wynoszą zwykle 500-600 zł. W największych miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław koszty mogą wynosić znacznie więcej. Prolongata na 20 lat w tego typu miejscach w 2023 roku to wydatek rzędu nawet ponad 2000 zł. Wszystko zależy jednak od lokalizacji samego cmentarza i rodzaju nagrobka. 

Ceny miejsca na cmentarzu – co, gdy po 20 latach nie wniesie się opłaty? 

Według obowiązujących przepisów, po 20 latach dane miejsce wykorzystać można do ponownego pochówku. Zarządca cmentarza zwykle nie robi tego jednak od razu. Po upływie tego czasu najpierw przesyła informację o tym, że termin opłaty prolongacyjnej przestał obowiązywać. Dopiero po zignorowaniu tej wiadomości można spodziewać się jakiegoś działania związanego z likwidacją nagrobka. Aby uniknąć takiej sytuacji, trzeba ponownie zapłacić za korzystanie z danej przestrzeni (na kolejne 20 lat). Ile kosztuje opłacenie grobu na 20 lat przy kolejnej prolongacie? Zwykle tyle samo, co w przypadku pierwszej. 

Opłaty za wykorzystanie przestrzeni cmentarnej są zróżnicowane i zależne od wielu czynników. Warto wiedzieć o obowiązujących przepisach, aby nie być zaskoczonym, że za miejsce na nagrobek dla bliskiej osoby ponownie trzeba zapłacić po 20 latach. Zaniedbanie tego obowiązku może grozić rozbiórką zewnętrznych elementów pomnika.