Ile kosztuje pogrzeb w 2024 roku? Zasiłek pogrzebowy 2024 

Śmierć bliskiej osoby to nie tylko czas żałoby, ale też załatwiania wielu formalności pogrzebowych i wydatków związanych z godnym pochówkiem. Pomocny może być zasiłek pogrzebowy przyznawany przez ZUS. Zwłaszcza, że w tym roku jego wysokość ma wzrosnąć. Nie każdy jednak może otrzymać świadczenie. Aby uzyskać zasiłek pogrzebowy, trzeba spełniać określone warunki. Kto i w jakiej sytuacji może skorzystać ze świadczenia? Czy zasiłek pokrywa całość kosztów pogrzebowych? 

Przeczytaj w naszym artykule

 1. Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy? 
 2. Kto nie dostanie zasiłku pogrzebowego? 
 3. Ile wynosi zasiłek pogrzebowy 2024? 
 4. Jak i kiedy można uzyskać zasiłek po śmierci bliskiej osoby? 

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy? 

Zasiłek pogrzebowy przysługuje rodzinie zmarłego, która organizuje pogrzeb. Może to być małżonek, dziadkowie, rodzice, rodzeństwo, dzieci lub wnuki zmarłego. Ze świadczenia korzystać mogą także instytucje, które taki wydatek udokumentują (np. pracodawca, gmina, związek wyznaniowy). Jeśli koszty pogrzebu pokrywało kilka osób jednocześnie, zasiłek pogrzebowy zostanie podzielony w sposób proporcjonalny do poniesionych wydatków. 

Kto nie dostanie zasiłku pogrzebowego? 

Z zasiłku pogrzebowego nie mogą korzystać osoby, które nie przedstawią dokumentacji świadczącej o pokryciu kosztów pogrzebu. Co istotne, świadczenie nie jest wypłacane za każdego zmarłego. Obejmuje wyłącznie osoby ubezpieczone za życia, w tym: 

 • emerytów oraz osoby, które spełniały warunki, aby przejść na emeryturę, 
 • rencistów, 
 • osoby pobierające świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, 
 • osoby z nauczycielskim świadczeniem kompensacyjnym, 
 • osoby pobierające zasiłek chorobowy lub rehabilitacyjny, które zmarły po ustaniu ubezpieczenia, 
 • niewidome ofiary działań wojennych, 
 • osoby, których przyczyną śmierci był wypadek w pracy lub choroba zawodowa. 

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy 2024? 

W 2024 roku koszt pogrzebu może wynieść ok. 9-10 tys. zł (tak prezentuje się średnia w największych miastach w Polsce). Zasiłek pogrzebowy nie pokryje całej kwoty. Aktualnie można uzyskać świadczenie w wysokość maksymalnie 4 tys. zł. Świadczenie obejmuje wydatki związane z ceremonią pogrzebową, przewozem ciała, zakupem trumny lub urny, zakupem stroju żałobnego, wykupieniem miejsca na cmentarzu. Zasiłek pogrzebowy 2024 ma jednak zostać zwiększony do ok. 7 tys. zł (najprawdopodobniej od 1 lipca). Pozwoliłoby to pokryć większą część wydatków. 

Jak i kiedy można uzyskać zasiłek po śmierci bliskiej osoby? 

Należy złożyć wniosek do ZUS (formularz Z-12) – osobiście, poprzez upoważnioną osobę, drogą pocztową lub online. Należy przedstawić skrócony odpis aktu zgonu oraz rachunki potwierdzające wydatki poniesione przy organizacji pogrzebu. Termin na złożenie wniosku mija po 12 miesiącach od dnia śmierci danej osoby. 

Aby uzyskać zasiłek pogrzebowy zmarły musiał być ubezpieczony lub spełniać konkretne warunki. Świadczenie wypłaca ZUS po 30 dniach od rozpatrzenia wniosku. Kwota pokrywa jedynie część wydatków. Od lipca jej wysokość może wzrosnąć do 7 tys. zł.